باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$28M
 • فروش کل $34M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$8.7M
 • فروش کل $485M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.6M
 • فروش کل $32M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$6.5M
 • فروش کل $8.1M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$4.5M
 • فروش کل $189M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$3.4M
 • فروش کل $62M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3M
 • فروش کل $14M
 • هفته اکران 9
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $189M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.3M
 • فروش کل $23M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$1.9M
 • فروش کل $110M
pwa

وب اپلیکیشن هاب فیلم را همین الان میتوانید به صفحه اصلی گوشی خود اضافه کنید.

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس